Občina Gornji Grad

Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad
Anton Špeh
89964268
5883776000
SI56 0123 0010 0018 802
BSLJSI2X
84.110 - Splošna dejavnost javne uprave

Kontaktni podatki

03 839 18 50
03 839 18 64
obcina@gornji-grad.si

Predstavitev

1994
90
7
2511
SURS (2019)
Povezava